Wpisz swój email,
aby otrzymywać aktualności


Akademia Emocji - warsztaty plastyczno-teatralne rozwijające inteligencję emocjonalną Dzieci (5-9 lat)Inteligencja emocjonalna jest trudną, ale niezbędną umiejętnością we współczesnym świecie.
Prawidłowo wykształcona obejmuje zdolność:

 • rozumienia siebie i własnych emocji
 • kierowania i kontrolowania własnych emocji

Te umiejętnośći bezpośrednio wpływają na kompetencje społeczne Dziecka, a później osoby dorosłej Mając świadomość i kontrolę własnych emocji można wspaniale rozwijać relacje z innymi, korzystając z empatii, asertywności, negocjacji, współpracy, co pozytywnie wpływa na:

 • relacje z innymi - pomaga w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie i podnosi jakość kontaktów towarzyskich
 • satysfakcję z życia i umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Dzieci odznaczające się wysokim poziomem inteligencji emocjonalnej są bardziej lubiane w grupach rówieśniczych, lepiej radzą sobie ze stresem, chętniej i bardziej konstruktywnie współpracują z rodzicami w codziennych sytuacjach. Akademia Emocji to duży krok w stronę tych sukcesów.

Zapraszamy na niezwykłą przygodę do Miasta Emocji, w którym mieszkają:

 • dobre i złe nastroje
 • przyjemne i trudne emocje
 • miłość, której chcą wszyscy i złość, której nikt nie lubi

To doskonałe miejsce, by uczyć się rozpoznawania, nazywania i akceptowalnego wyrażania swoich potrzeb i stanów emocjonalnych. To klucz do rozumienia własnych zachowań i zachowań innych ludzi.

Na naszych zajęciach Dzieci:

 • nauczą się rozpoznawać emocje u siebie samego oraz u innych osób
 • nauczą się jak te emocje nazwać
 • wspólnie spróbujemy doświadczyć i przeżyć omawiane stany emocjonalne
 • a na końcu podpowiemy Dzieciom kilka "magicznych sztuczek " na radzenie sobie z emocjami (szczególnie z tymi trudnymi)

Co Dzieci zyskują dzięki zajęciom?

 • dowiadują się, że wszystko co czują jest w porządku i że mają prawo dążyć do realizacji własnych potrzeb (zakres tematyczny emocji podczas kursu: miłość, radość, złość, lęki dziecięce, nieśmiałość, wstyd, rywalizacja, zazdrość i inne)
 • uczą się w jaki sposób okazywać to, co odczuwają, w taki sposób, aby one same i inne osoby czuły się dobrze
 • świat emocji Dziecka ulega uporządkowaniu, dzięki czemu zyskuje ono kontrolę nad wieloma sytuacjami; ma poczucie, że to ono zarządza emocjami a nie emocje nim
 • uczą się rozpoznawać stany emocjonalne innych ludzi i zachowywać adekwatnie do tego, co zaobserwowały
 • dowiadują się co mogą zrobić kiedy nie czują się komfortowo bo się boją, złoszczą albo przegrały w rywalizacji
 • nabierają przekonania, że okazywanie pozytywnych uczuć jest równie ważne jak okazywanie trudnych emocji (okazywania radości i zadowolenia też trzeba się uczyć)
 • twórczo pracują w grupie, co bardzo podnosi kreatywność Dziecka i jego samoocenę
 • pośrednio zajęcia stanowią profilaktykę dla stresu, ponieważ Dzieci uczą się jak odpoczywać, relaksować ciało i umysł

Jak Akademia Emocji pomaga rodzicom?

 • poprzez abstrakty, które rodzice otrzymują po każdych zajęciach , zawierające praktyczne wskazówki do pracy z emocjami Dziecka
 • poprzez pokazanie twórczych technik oswajania trudnych emocji Dziecka (lęku, wstydu, nieśmiałości)
 • poprzez stworzenie możliwości kontaktu z prowadzącą zajęcia, która chętnie odpowie na pytania, podpowie, wysłucha Rodzica po każdych zajęciach

Jakie metody i techniki pracy wykorzystujemy na zajęciach?

 • zabawę i prace twórcze, w których liczy się kreatywność Dziecka, stymulowane ciekawym tworzywem twórczym i nietuzinkowym hasłem wywoławczym
 • działania psychoedukacyjne i psychokorekcyjne: bajki, scenki tematyczne, zabawa "na niby" w coś lub w kogoś i in.
 • trening relaksacyjny - praca z ciałem, sygnałami płynącymi z ciała jest bardzo ważnym elementem rozwijania inteligencji emocjonalnej u Dzieci

Na zakończenie cyklu zajęć, wspólnie z Dziećmi, zapraszamy rodziców i opiekunów na specjalnie przygotowany wernisaż, połączony z uroczystym wręczeniem dyplomów.

 • obejrzymy prace plastyczne, które Dzieci tworzyły w trakcie zajęć
 • omówimy i wskażemy wszystkie pozytywne aspekty działań Dzieci, podczas zajęć
 • wyjaśnimy Rodzicom tajemnice ukryte w pracach ich Dzieci


Zobacz zdjęcia

Czas trwania zajęć: 60 min / zajęcia 1 raz w tygodniu
Cena: 1 zajęcia 30,00 pln, płatne jednorazowo za cały kurs (390,00pln)
Kurs: obejmuje po 13 spotkań w każdym poziomie (I i II), każdy poziom obejmuje 12 zajęć + uroczysty wernisaż
Grupy wiekowe: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-11 lat (programy szkolne)
Przyjmujemy max 10 Dzieci na kurs

Kurs nadzorowany merytorycznie przez Joannę Sowińska - pedagog, trener i terapeuta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych i dzieci, obecnie w procesie certyfikacji na psychoterapeutę systemowego; autorka wielu warsztatów psychopedagogicznych dla rodziców i pedagogów, realizuje treningi umiejętności rodzicielskich dla dorosłych, pracuje w zakresie psychoterapii indywidualnej; pracuje także w obszarze działań twórczych, projektuje i realizuje warsztaty artystyczne dla różnych grup odbiorców, współpracuje z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, jest członkinią Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę InSEA. Od 2008r współpracuje z Edukatką.pl w zakresie warsztatów psychoedukacyjnych dla Rodziców, zajęć dla dzieci z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej oraz konsultacji pedagogicznych. W 2012r Uzyskała Certyfikat Lidera Programu Mądrzy Rodzice (Biuro Rzecznika Praw Dziecka i Fundacja Kidprotect.pl).

Zajęcia prowadzone przez:
Maję Pęczak
- pedagog, wychowawca, animator czasu wolnego; absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, realizatorka programu edukacyjnego Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, także niepełnosprawnymi, i młodzieżą. Obecnie w procesie szkolenia terapeutycznego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz studentka piątego roku psychologii. Prywatnie interesuje się muzyką, jest członkinią orkiestry.

Patrycję Wesołowską - pedagog, ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Pedagogika, specjalność: opiekuńczo – wychowawcza oraz Studia Podyplomowe: Zintegrowane Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi od kilku lat. Uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach (m.in. „Systemowa Terapia Dzieci i Młodzieży” (zakończenie warsztatu: maj 2014); „Mądrzy Rodzice”; „Do pedagoga za karę”; „Indywidualna praca pedagogiczna z dzieckiem i jego rodzicami”). Uczestniczy w seminariach naukowych i konferencjach stale aktualizując swoją wiedzę.