Wpisz swój email,
aby otrzymywać aktualności


Zapraszamy Rodziców do programu "Mądrzy Rodzice"


prowadzonego pod patronatem Fundacji Kidprotect.pl oraz Rzecznika Praw Dziecka


przejdz na strone fundacji


przejdz na strone Rzecznika Praw Dziecka


W pierwszym ogólnopolskim badaniu kompetencji wychowawczych rodziców tylko 2% z nas uzyskało ocenę bardzo dobrą, a niemal 20% zasłużyło na szkolną "pałę". Nikt nie uczy dorosłych jak być mądrymi rodzicami, poradniki zazwyczaj dotyczą okresu niemowlęcego, milcząc o kolejnych trudnościach, nie wszystkie metody dostrzeżone w programach telewizyjnych znajdują zastosowanie w odniesieniu do konkretnego dziecka. Dlatego zespół Fundacji Kidprotect.pl pod auspicjami Rzecznika Praw Dziecka opracował ramy programu Mądrzy Rodzice, który od października jest realizowany w całej Polsce w formie szkół dla rodziców, wychowawców i pedagogów.

Mądrzy Rodzice to:

  • warsztat umiejętności wychowawczych, nastawiony na wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności, niezbędne do budowania satysfakcjonującej relacji z dzieckiem w różnych okresach jego życia
  • refleksja nad wychowaniem do wartości
  • spotkania dotyczące wychowania do seksualności
  • aktualne zasady żywienia dzieci i młodzieży
  • ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami (uwodzenie w internecie, uzależnienia - także te niechemiczne, gry komputerowe, przeciwdziałanie zachowaniom pedofilnym, uleganie wpływom grup rówieśniczych, cyberprzemoc i in.)
  • praktyka w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (depresja, samookaleczenia, anoreksja i bulimia)
  • od buntu dwulatka do buntu nastolatka
  • inne, odpowiadające na zapotrzebowanie uczestników, tematy

Przy programie Mądrzy Rodzice pracują w całej Polsce najlepsi specjaliści -pedagodzy, psychoterapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy socjalni.
Strona www Programu: Mądrzy Rodzice

Pierwsza edycja programu Mądrzy Rodzice w Poznaniu zakończyła się...potrzebą kontynuacji warsztatów. Grupa spotyka się regularnie, z własnej inicjatywy i dalej pracuje nad rodzicielskimi kompetencjami. Jesteśmy pewni, że już po pierwszych kilku godzinach działań zrozumieją Państwo ile się zyskuje rozmawiając przy kawie o dzieciach i poznając ich magiczny, czasem niebezpieczny, ale zawsze ciekawy świat.

Zapraszamy na cykl pięciu pięciogodzinnych warsztatów, w czasie których podjęte zostaną następujące tematy:
Spotkanie 1
Trening umiejętności wychowawczych -cele wychowania, autorytet, mądra dyscyplina, potrzeby dziecka i potrzeby rodzica, metody i narzędzia wychowawcze -co, dla kogo, w jakich sytuacjach, czy konsekwencja jest "świętą krową wychowania"?, jak wychowywać do świata wartości.

Spotkanie 2
Trening umiejętności wychowawczych -radzenie sobie w trudnych sytuacjach (od buntu dwulatka do buntu nastolatka), wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka i praca ze złością w rodzinie.

Spotkanie 3
Wiedza chroni dzieci -bezpieczeństwo dzieci w internecie, ochrona dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych i przemocą rówieśniczą (fizyczną, psychiczną, cyberprzemocą).

Spotkanie 4
Trening twórczego myślenia -jak spędzać czas wolny z dzieckiem wykorzystując niebanalne tworzywo i nieoczywiste techniki; w jaki sposób wspierać rozwój twórczy dziecka i nastolatka.

Spotkanie 5
Wiedza chroni dzieci -depresja, zaburzenia jedzenia, objawy nerwicowe, uzależnienia w toku rozwoju dzieci i młodzieży.

W trakcie trwania programu Mądrzy Rodzice uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności i postawić pytania dotyczące ich codziennej praktyki pedagogicznej. Między warsztatami do dyspozycji uczestników będzie zamknięta grupa dyskusyjna, której celem jest bieżąca wymiana doświadczeń, ale też możliwość uzyskania wsparcia-porady od osoby prowadzącej program.

Każde z pięciu spotkań warsztatowych ma jasną strukturę i kończy się otrzymaniem materiału dydaktycznego przez uczestników. Po pięciu spotkaniach rodzic ma własny, wypracowany i dobrze omówiony skrypt, zawierający praktyczne interwencje, porady, wiedzę z zakresu psychologii rozwoju i wychowania.

Ze względu na fakt, że zależy nam na utrzymaniu realizacji programu Mądrzy Rodzice na bardzo wysokim poziomie, każdy z uczestników w procesie rekrutacji proszony jest o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, przybliżającej potrzeby konkretnego aplikującego o przyjęcie do grupy (wiek dzieci, dotychczasowe sukcesy wychowawcze, trudności na polu wychowania i rozwoju dzieci, pytania, wątpliwości, preferowane metody wychowawcze).

Ankietę znajdą Państwo na stronie naszego Partnera programu: ankieta


Spot kampanii reklamowej Fundacji Kidprotect.pl


Biogram trenera:
JOANNA SOWIŃSKA
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im.A.Mickiewicza. Na codzień pracuje w Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej w Poznaniu oraz w prywatnych placówkach edukacyjnych i pomocowych.Ukończyła wiele szkoleń specjalistycznych z zakresu psychoterapii ("Zaburzenia stresu pourazowego ASD/PTSD - diagnoza i terapia";"Autoagresja i samouszkodzenia -diagnoza i terapia";"Terapia dzieci po urazach psychicznych";"Diagnoza i terapia zaburzeń depresyjnych";"Zachowania samobójcze -diagnoza i terapia";"Praca terapeutyczna z rodziną i dzieckiem w sytuacji rozwodu", "Terapia par" i in.).Cały czas doskonali swój warsztat terapeutyczny w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.Jej praca jest poddawana superwizji w WTTS.Ponadto jest autorką wielu warsztatów psychopedagogicznych dla rodziców i pedagogów, które realizuje w całej Polsce.

Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, grup terapeutycznych dla gimnazjalistów, warsztatów z zakresu rozwoju emocjonalnego dla dzieci, zajęć wspierających rozwój małych dzieci, warsztatów kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. W gabinecie spotyka się z indywidualnymi osobami, parami oraz całymi rodzinami.Udziela także porad/konsultacji wychowawczych dla rodziców.

Posiada Certyfikat Lidera programu "Mądrzy Rodzice".Informacje organizacyjne:

Cykl 5 spotkań:
03.03.2012r godz. 9:00-14:00
17.03.2012r godz. 9:00-14:00
31.03.2012r godz. 9:00-14:00
21.04.2012r godz. 9:00-14:00
28.04.2012r godz. 9:00-14:00

Cena: 500,00pln za cały program

Wpłaty:
Logos Architektura Umysłu
ALIOR BANK nr 25 2490 0005 0000 4500 1840 2380
Poznań, ul.Jugosłowiańska 65

Miejsce warsztatów: Edukatka.pl, ul. Tomickiego 16 w Poznaniu (budynek szkoly podst nr 85)
Zgłoszenia do 29.02.2012r

Grupa: min 12 os - max 15 os.
Zapisy: NAPISZ DO NAS