Wpisz swój email,
aby otrzymywać aktualności


UCZEŃ Z CHARAKTEREM – program rozwoju umiejętności szkolnych dla uczniów z klas 5 i 6

 

Dzieci klas piątych i szóstych wymagają wyjątkowego podejścia. Przed nimi pierwszy ważny egzamin, którego wyniki otworzą drzwi do wymarzonego gimnazjum. To duże wzywanie, do którego warto dobrze się przygotować.

 

Cele kursu „Uczeń z charakterem” opracowane zostały z myślą o jak najlepszych ocenach dzieci w ostatnich latach szkoły podstawowej. To specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się. Dzieci uczą się sporządzania szybkich, czytelnych notatek i opanowują mnemotechniki. Wszystkie poznane strategie uczenia się dzieci przetrenowują na specjalnie przygotowanych formularzach pracy. Formularze te zawierają wiedzę z zakresu klasy 5 i 6 – czyli dziecko trenuje i uczy się tego, co aktualnie „przerabia” w szkole. Dzięki temu łączymy trening z przygotowywaniem się do lekcji. Bywało tak, że dziecko na zajęciach nauczyło się tego, co później miało na lekcji i dzieląc się wiedzą, otrzymywało pochwałę :)

Ten sposób pracy przygotowuje również dzieci do rozwiązywania testów szóstoklasistów.

Uczestnicy kursu poznają własny styl uczenia się. Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest również autoprezentacja, dzięki której dzieci uczą się „sprzedawania” swojej wiedzy i rozwijają umiejętność wypowiadania się na forum klasy. Praca z naszym podręcznikiem rozwija dzieci intelektualnie.

 

Bardzo ważnym elementem kursu jest sprawne czytanie. Dzieci odbywają regularny trening prawidłowych nawyków czytelniczych. Podnoszą sprawność czytania, co umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie czytanych treści. To istotne, gdyż to czytanie decyduje w dużej mierze o ocenach szkolnych. Czytanie pobudza miliony neuronów w mózgu, stymuluje ich rozwój, polepsza wyobraźnię, pamięć, inteligencję. Wartość takiej stymulacji dla rozwoju zdolności dzieci jest przeogromna...

 

Poprzez uczestnictwo w zajęciach dziecko poznaje wiadomości wykraczające poza poziom szkolny. Zagadnienia fizyki, chemii, przyrody omówione na odpowiednim dla nich poziomie oraz poparte doświadczeniami i eksperymentami naukowymi, poszerzają wiedzę dzieci a tym samym pozwalają im niejednokrotnie „zabłysnąć” w szkole.

 

Ważnym elementem kursu jest rozwój emocjonalny i społeczny dzieci. Biorą one udział w różnorodnych grach i zabawach dramowych. Pomaga to nawiązywać głębsze relacje z rówieśnikami, oparte na współpracy, oraz kształtuje postawę „poradzę sobie!”. Podczas zajęć wskazujemy dzieciom ich mocne strony i talenty. Dzieci utwierdza się w przekonaniu, że potrafią być samodzielne i radzić sobie z nowymi sytuacjami. Specjalne ćwiczenia pozwalają dzieciom stawić czoło wyzwaniom szkolnym, oraz otwierają na bliskie relacje rówieśnicze.

 

Program kursu oparty jest na kanwie gry fabularnej. Na każdych zajęciach dzieci mają do wypełnienia misję, podczas przeżywają emocjonujące przygody a równocześnie rozwijają wyobraźnię, pamięć, koncentrację i logiczne myślenie. Stając przed wyzwaniami uczą się jak radzić sobie z emocjami, doświadczają swoich mocnych stron a przez to ugruntowują w sobie przekonanie „poradzę sobie”. Gra zwiększa motywację dzieci i sprawia, że bardziej angażują się one w treningi i w to, co dzieje się na zajęciach.

 

W tym roku, wprowadziliśmy na zajęcia nowatorską grę edukacyjną „Gniew Smoka”.

Dziecko, które ma do wyboru - uczyć się matematyki czy grać w Gniew Smoka, na 100% wybierze grę :)

Każde dziecko, które wyrusza przeciw przeciw smokom, rozpoczyna również naukę matematyki, historii i ortografii. Aby zdobyć skarby smoka, bohater musi udzielać poprawnych odpowiedzi umieszczonych na kartach monet w talii skarbów. Zdobyte monety, dziecko wymienia na ekwipunek, dzięki któremu może przystąpić do walki ze smokiem. Wygrany pojedynek daje bohaterowi „łzę smoka” a wraz z nią, bogactwo i sławę. A wszystko to musi się odbyć, zanim przesypie się ostatnie ziarnko piasku w klepsydrze.

Ta gra sprawia, że dzieci uczą się z pasją i zaangażowaniem oraz rozwijają umiejętność rozwiązywania testów pod presją czasu. Jeszcze nie było takiej gry, która tak szybko pomagała dzieciom opanować umiejętności szkolne!

 

Dzięki atmosferze akceptacji dla możliwości dziecka oraz ich różnorodności, dzieci łatwo i szybko się uczą. Małe grupy sprzyjają bezpośredniemu i bliskiemu kontaktowi trenera z każdym dzieckiem. Takie warunki sprawiają, że dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a nowo zdobyte wiadomości i umiejętności przekładają się na lepsze radzenie sobie w szkole.


Program przewiduje 26 spotkań dla dzieci, raz w tygodniu 2 x po 60 min.
Program obejmuje również 4 warsztaty dla rodziców (4 spotkania po 2 godz.), na których przybliżamy zagadnienia związane z psychologią dziecka.

 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne lekcje pokazowe!