Wpisz swój email,
aby otrzymywać aktualności


Klucz Do Uczenia Się (KDU)

Jako pierwsza placówka w Poznaniu - proponujemy wspaniałe i nowatorskie zajęcia edukacyjne dla Dzieci.

Klucz do Uczenia Się ("Key to Learning") to wyjątkowy program zajęć dla Dzieci w wieku przedszkolnym. Jego wyjątkowość polega na tym, że przełamuje on dotychczasowy model edukacji oparty na zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji. Zamiast tego, Klucz Do Uczenia Się uczy Dzieci samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy. Podczas zajęć Dzieci uczą się jak zdobywać wiedzę samodzielnie i jak stosować ją w nowych warunkach. Uczą się logicznego myślenia i efektywnego wykorzystania swojej inteligencji do samodzielnego rozwiązywania problemów. Uczą się również akceptować odmienne opinie, dzięki czemu nabierają poczucia własnej wartości, uczą się tolerancji i dochodzenia do kompromisów. Uczą się również wytrwałości w dążeniu do celu - zauważają, że nawet jeśli coś się nie udaje, to można to osiągnać próbując kolejny raz i kolejny raz. To powoduje, że Dzieci nie zamykają się na krytykę, sugestie o błędach komentują : "ok, jeśli to jest źle, to spróbuję jeszcze raz". Program Klucz Do Uczenia Się, oparty jest na teorii wybitnego psychologa Lwa Wygotskiego - zwanego przez dzisiejszych psychologów "Mozartem psychologii". Według tej teorii prawdziwa edukacja polega na rozwoju umiejętności Dzieci do uczenia się, czyli ich zdolności do jasnego i kreatywnego myślenia, planowania i realizowania swoich planów oraz komunikowania swojego zrozumienia na wiele sposobów. Teoria poparta jest ogólnoświatowymi wynikami badań, dotyczącymi procesu uczenia się małych Dzieci.

Dlaczego warto zapisać Dziecko na te zajęcia?

 • Dla Dzieci to świetna zabawa.
 • Udział w zajęciach ma na celu wspieranie rozwoju Dziecka, ale nie przyspieszanie go.
 • Podczas zajęć odkrywamy i uruchamiamy zdolności tkwiące w Dziecku.
 • Maluchy zdobywają wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim uczą się jak zdobywać wiedzę.
 • Każde zajęcia są nowym wyzwaniem.
 • Wprowadzają język symboli, co ułatwia radzenie sobie z kolejnymi wyzwaniami i coraz trudniejszymi zadaniami, takimi jak choćby nauka czytania i pisania.
 • Rozwijają umiejętności, które dają Dzieciom możliwość wpływania na własne życie i usprawnia proces zdobywania wiedzy.
 • Ponadto program wspiera Rodziców w procesie wychowania i pomaga im przekazywać wiedzę swoim Dzieciom. Daje im możliwość poznania interesujących sposobów na stymulowanie rozwoju własnego Dziecka.

O zajęciach: Program podzielony jest na moduły tematyczne. Każdy moduł składa się z 30 zajęć. Zajęcia odbywają się w grupach 4 - 8 osób (zapewnienie największej efektywności)z podziałem wiekowym:

 • 3 - 4 lata
 • 4 - 5 lat
 • 5 - 6 lat


Moduły programu:
 • moduły wykorzystywane w naszym Centrum:

Od bazgrania do pisania

Od bazgrania do pisania
Wspaniały moduł przygotowujący mięśnie rączki i nadgarstka Dziecka, do precyjnego prowadzenia kredki, pędzla, długopisu. Rysunki Dziecka stają się bardziej wyraziste, dokładne. Szereg oryginalnych ćwiczeń i zabaw pomaga wykształcić precyzyjną kreskę i przygotowuje rączkę Dziecka do precyzji w pisaniu liter. Kultywuje fundamentalne umiejętności potrzebne do pisania i kreatywnego wyrazu artystycznego. Rozwija "wizję sztuki" i wprowadza różne narzędzia symboliczne - kompozycję, rytm i kolor. ...więcej

Gry rozwijające

Gry rozwijające
Bawiąc się w małych i dużych grupach dzieci rozwijają produktywną wyobraźnię, odczytywanie symboli, umiejętności językowe i komunikacyjne, myślenie stosownie do sytuacji, kreatywne rozwiązywanie problemów, samokontrolę i poczucie własnej wartości. ...więcej

Wizualno-przestrzenny

Wizualno - przestrzenny
Rozwija świadomość przestrzenną i umiejętność odczytywania map. Dzieci przyglądają się przedmiotom w przestrzeni, korzystają z symboli do przedstawiania tego, co widzą w modelach wizualnych - mapach, schematach i planach, oraz co widzą inni. ...więcej

Matematyka

Nowość - Matematyka
Przy pomocy modeli wizualnych dzieci odkrywają język matematyki i koncepcję pomiaru, rozwijają rozumienie ilości, porównują różne cechy i jakości przedmiotów , rozwijają koncepcję pomiaru z zastosowaniem różnych miar, rozumienie koncepcji całości i części, badają związki takie jak "więcej", "mniej", "równy" ...więcej • pozostałe moduły:

Matematyka sensoryczna

Matematyka sensoryczna
Rozwija zdolność analizowania zewnętrznych, wizualnych cech przedmiotów przy pomocy standardów sensorycznych takich jak kolor, kształt lub rozmiar. Buduje podstawy do rozwoju umiejętności umysłowych. ...więcej

Logika

Logika
Rozwija zdolność analizowania przedmiotów i wydarzeń, dostrzegania widocznych elementów, identyfikowania kluczowych cech, myślenia sekwencyjnego, wyciągania wniosków, klasyfikowania i systematyzowania informacji. ...więcej

Program literacki

Program literacki
Rozwija zamiłowanie do bajek, pozwala opanować język opowiadań i daje głębokie zrozumienie struktury bajki poprzez postępowanie zgodnie z określonym zestawem procedur określanych jako modelowanie wizualne. ...więcej

Kreatywne modelowanie

Kreatywne modelowanie
W ramach wspólnych ćwiczeń dzieci odkrywają symetrię i wzory posługując się kształtami geometrycznymi w celu tworzenia prezentacji artystycznych otaczającego je świata. Rozwija współpracę i umiejętności społeczne. ...więcej

Konstrukcje

Konstrukcje
Rozwija język matematyczny i zachowania celowe. Dzieci analizują strukturę przedmiotów i planów, artykułują swoje zamierzenia i realizują je przy pomocy drewnianych klocków. ...więcej

Program badawczy

Program badawczy
Poprzez gry, opowiadania i proste, choć znaczące eksperymenty, dzieci odkrywają ważne koncepcje naukowe - stany materii, różne cechy substancji i transformacje. ...więcej

Ruch ekspresyjny

Ruch ekspresyjny
Rozwijają inteligencję emocjonalną, umiejętności komunikacji niewerbalnej, kreatywność i wyobraźnię produktywną poprzez ruchy ciała, gesty, mimikę i muzykę. ...więcej

Ty, Ja, Świat

Ty, Ja, Świat
Korzystając z symboli i modeli wizualnych dzieci uczą się o sobie jako o osobach fizycznych, emocjonalnych i społecznych, o świecie naturalnym i materialnym, o istotach żywych i przedmiotach nieożywionych. ...więcej


Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu i trwają:

  • 50 min. (2 moduły po 25 min. każdy) lub
  • 30 min. (1 moduł)

Więcej szczegółów o Programie Klucz Do Uczenia Się tutajMożemy przeprowadzić zajęcia w dowolnym miejscu Poznania ( grupy prywatne, przedszkola, domy kultury, kluby malucha itp.) dla grupy min. 6.os. zapraszamy do współpracy, szczegóły tel. 0603-197-344


Zobacz zdjęcia z zajęć