Wpisz swój email,
aby otrzymywać aktualności


Komunikacja interpersonalna w edukacji pedagog-dziecko-rodzic


Co daje Ci to szkolenie?
  • Usystematyzowanie wiedzy na temat sposobów komunikacji z dziećmi i dorosłymi.
  • Umiejętność świadomego wybierania sposobu komunikowania się z grupą przedszkolną.
  • Możliwość rozpatrywania konkretnych przypadków, z którymi masz do czynienia w swojej pracy.
  • Konkretne wskazówki postępowania w wybranych przypadkach komunikacyjnych - propozycje zabaw terapeutycznych rozwiązujących poszczególne problemy.
  • Możliwość poznania własnych predyspozycji sensorycznych (test).


Część I
  • Podstawowe pojęcia dotyczące komunikacji społecznej
  • Czynniki poprawiające lub utrudniające komunikację
  • Rodzaje komunikacji w edukacji
  • Aksjomaty komunikacji
  • Ewolucja środków komunikacji - model analogii Williamsa
  • Otwieracze komunikacyjne
  • Skuteczność rozmowy: komunikaty zniechęcające
  • Językowe formy działalności komunikacyjnej - bajki, jako forma komunikacji z dzieckiem w wieku przedszkolnym
  • Zachowania niewerbalne wpływające na sytuacje dydaktyczne


Część II
  • NLP w komunikacji nauczyciel-dziecko
  • Test preferencji sensorycznych nauczyciela
  • Techniki rozpoznawania preferencji sensorycznych
  • Metaprogramy


Część III
  • Twórcze rozwiązywanie problemów:
   • werbalizacja emocji
   • budowanie słownika dziecka
   • zabawa "niewidzialnym"
  • Komunikacja w wybranych sytuacjach wychowawczych m.in.:
   • schemat porozumienia
   • etykietki
   • zachęcanie do współpracy
   • zachęcanie do samodzielności
   • kary i nagrody = pochwały i konsekwencjeCzas trwania: 4 godziny zegarowe
Termin: Do ustalenia z grupą
Koszt uczestnictwa: 79 zł/os. (wpłata na konto jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca) Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ze szkolenia.