Wpisz swój email,
aby otrzymywać aktualnoœci


Z białego szaleństwa zimą polecamy dzieciom łyżwy :)Zimową porą, a przede wszystkim w ferie ziomowe - zachęcamy Dzieci do sportów zimowych i białego szaleństwa :)

Dla Dzieci od 5 roku życia :) polecamy indywidualną lub grupową naukę jazdy na łyżwach.
Lekcje mogą odbywać się na lodowiskach:

  • lodowisko Bogdanka
  • lodowisko Chwiałka
  • lodowisko "Misiałek" w Tarnowie Podgórnym


Kontakt bezpoœrednio do zaprzyjaŸnionego z Edukatką instruktora łyżwiarstwa figurowego:
p. Maria JóŸwiak tel. 698-923-133 lub 501-643-714

Szczegóły dotyczące warunków, terminów oraz cen - otrzymają Państwo bezposrednio u instruktora.

"Konkurs foto: z łyżwą w tle"
Dodatkowo zapraszamy do nadsylania tzw. "œmiesznych" zdjęć dzieci na łyżwach :)
Dla bohatera / bohaterki najœmieszniejszego zdjęcia - ufundujemy miesiąc bezpłatnych zajęć w Edukatce (dotyczy oferty zajęć dla dzieci w siedzibie przy ul. Tomickiego 16)
Zapraszamy :)

Warunki nadsyłania zdjęć:

  • zdjęcia można przesyłać do końca lutego, pocztą mailową na adres NAPISZ DO NAS
  • roztrzygnięcie konkursu do 10 marca 2011r
  • zwycięzca otrzymuje miesiąc wybranych zajęc dla dzieci w Edukatce (z aktualnej oferty)
  • realizacja zajęć w siedzibie Edukatki przy ul. Tomickiego 16
  • nadeslane zdjęcia musza byc podpisane imieniem i nazwiskiem, z adnotacją: "Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie moich zdjęć przez Edukatkę.pl - na stronie www.edukatka.pl. Niniejsza zgoda dotyczy wyłącznie publikacji w celach niekomercyjnych, podpis, data"