Wpisz swój email,
aby otrzymywać aktualności


Zajęcia muzyczno-relaksacyjne dla Najmłodszych, z elementami gimnastyki mózgu z zakresu kinezjologii edukacyjnej.

Proces wychowania i proces terapeutyczny są ze sobą ściśle powiązane. Wychowanie powinno rozbudzać, rozwijać i utrwalać w każdym Dziecku zalążek uzdolnień, które posiada - tak, aby poprzez współdziałanie z innymi, uczyło się kochać świat oraz działać w nim dla dobra człowieka i świata. Czasami zdarza się jednak, że proces wychowania ulega załamaniu, Dziecko nie może lub nie chce sprostać wymaganiom świata dorosłych, co może utrudniać proces dostosowywania się do wymagań otoczenia.

Celem zajęć muzykoterapii jest profilaktyka i terapia polegająca na stworzeniu Dziecku warunków do samorealizacji przez bliskie i dostępne jego naturze formy aktywności:

  • umożliwi zmniejszenie napięć psychofizycznych
  • wyzwoli i rozładuje zablokowaną energię
  • uporządkuje hamowane emocje oraz skoryguje zachowania negatywne
  • pozwoli pokonać nieśmiałość u Dzieci z niską samooceną
  • poprawi ogólną kondycję fizyczną i psychiczną Dziecka
  • wpłynie pozytywnie na koncentrację, wzrok, pamięć, rozumienie - poprzez specyficzne ruchy gimnastyki mózgu

Zajęcia prowadzone w formie zabawy, 2 razy w tygodniu po 30min.

Sugerujemy godziny popołudniowe ze względu na uzyskiwane podczas zajęć wyciszenie Dzieci. Zajęcia można wspaniale połączyć z bajkoczytaniem dla Dzieci, co łącznie stanowić może miłe i wyciszające zakończenie dnia Maluszka.

Polecamy zajęcia dla wszystkich Dzieci, które posiadają nieskończone pokłady energii i są szczególnie aktywne lub nadpobudliwe psycho-ruchowo.

Zajęcia są przygotowane z podziałem na grupy wiekowe Dzieci:

  • 1,5 - 2,5 lat
  • 3 - 4 lat
  • 5 - 6 lat
  • i dzieci starsze

Zajęcia prowadzi dyplomowany terapeuta, posiadający II stopień Kursu Gimnastyki Umysłu P. Denisona - mgr Alicja Kaliszewska.