Wpisz swój email,
aby otrzymywać aktualności


Kurs ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy Dzieciom.Czy my Troskliwi Rodzice, jesteśmy należycie przygotowani do odpowiedniego reagowania w chwilach maksymalnego stresu, gdy to właśnie Dzieci ulegają wypadkom?

Jeśli mają Państwo wątpliwości - informujemy, że wraz z wykwalifikowanymi Instruktorami firmy ratownictwa medycznego Premedicus
Zapraszamy Rodziców oraz inne zainteresowane osoby, na 6 godzinny kurs ratownicta i udzielania pierwszej pomocy Dzieciom.
Kursy odbywają się w siedzibie Edukatki.pl - przy ul. Tomickiego 16 w Poznaniu
Osoby zainteresowane kursem - prosimy o zgłoszenia drogą mailową

Główny nacisk kładziemy na uzyskanie praktycznych umiejętności niesienia pomocy osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia. Podczas nauki wykorzystujemy profesjonalne materiały audiowizualne oraz fantomy dorosłych, dzieci i niemowląt.

Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, który upoważnia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie I pomocy i obsługę apteczki w zakładzie pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r., Dz.U.Nr 169, poz.1650, &44, w sprawie ogólnych przepisów bhp ( paragraf 44.7.) oraz art. 209 ustawy z dnia 21.11.2008r o zmianie ustawy - Kodeks pracy, do udzielania pomocy przedlekarskiej.

Kolejne planowane terminy:
Sobota 16.11.2013r
godz. 9.00-14.00


Poprzednie kursy odbyły się:
Sobota 21.04.2012r
godz. 9.00-15.00

Sobota 11.06.2011r
godz. 9.00-15.00

Sobota 22.01.2011r
godz. 9.00-15.00

15.05.2010r - Sobota
godz. 9.00 - 15.00

Sobota 9.01.2010r
godz. 9.00 - 15.00

Sobota 21.11.2009r
godz. 9.00 - 15.00

Niedziela 29.11.2009r
godz. 9.00 - 15.00

Sobota 30.05.09r
godz. 9.00 - 15.00

Sobota 16.05.09r
godz. 9.00 - 15.00

Sobota 07.03.2009r
godz. 9:00 - 15:00

Sobota 13.09.2008r
godz. 9:00 - 14:00

Sobota 14.06.08r
godz. 8:30 - 13:30

Sobota 7.06.08r
godz. 8:30 - 13:30 - I kurs
godz. 14:00 - 19:00 - II kurs

Sobota 17.05.08r
godz. 9:00 - 14:00 - I kurs
godz. 15:00 - 20:00 - II kurs

Zobacz zdjęcia z zajęćSzczegółowy program kursu


Różnice w anatomicznej budowie ciała dziecka i dorosłego:

 • rozwój osobniczy organizmu ludzkiego,
 • charakterystyka budowy górnych dróg oddechowych dziecka i niemowlęcia,
 • budowa układu kostnego.


Ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych:

 • próba nawiązania kontaktu,
 • ocena oddechu dziecka i niemowlęcia,
 • postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym.


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt:

 • objawy ustania czynności życiowych,
 • udrożnienie dróg oddechowych, poszkodowanego,
 • metody i parametry prowadzenia RKO.


Zadławienia:

 • rozpoznanie zadławienia,
 • sekwencje postępowania ratowniczego z poszkodowanym.


Postępowanie w urazach i krwotokach:

 • mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne,
 • rodzaje złamań,
 • postępowanie w tamowaniu krwotoków i unieruchamianiu złamań,
 • orientacyjne obliczanie ilości utraty krwi - pojęcie wstrząsu,
 • postępowanie z ciałami obcymi w ranach,
 • zastosowanie pediatrycznego kołnierza unieruchamiającego.


Oparzenia i porażenia prądem elektrycznym:

 • podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień,
 • orientacyjne obliczanie powierzchni oparzenia,
 • sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.


Zatrucia:

 • drogi dostawania się zatruć do organizmu dziecka,
 • zapobieganie rozwojowi objawów zatrucia,
 • postępowanie ratownicze.


Utonięcia:

 • patomechanizm utonięć,
 • postępowanie resuscytacyjne,
 • postępowanie w hipotermii.


Użądlenia, ukąszenia i pogryzienia:

 • mechanizm działania jadów jako neurotoksyn,
 • usuwanie jadów i żądeł,
 • zastosowanie opaski Biera,
 • usuwanie kleszczy,
 • formy postępowania ratowniczego,
 • zaopatrywanie rany po pogryzieniu przez psa,
 • postępowanie wobec agresywnych zwierząt.


Padaczka:

 • najczęstsze przyczyny i objawy padaczki
 • postępowanie ratownicze.


oraz aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pierwszej pomocy
Kurs odbywa się bez udziału Dzieci.
Zapewniamy ok. 1,5 godziny wykładu oraz ok. 3,5 godziny zajęć praktycznych na fantomach (fantomy: niemowlaka, dziecka ok. 3-4 lat ).
Kurs prowadzony przez lekarzy, bedących wykwalifikowanymi instruktorami ratownictwa medycznego, posiadąjacymi uprawnienia do prowadzenia kursów udzielania pierwszej pomocy, uprawnienia pedagogiczne oraz praktyczne umiejętności, które na co dzień wykorzystują w pracy pogotowia ratunkowego.
Zapewniamy profesjonalny sprzęt.
Cena kursu wynosi 130,00 pln / 1os.
Zapisy: NAPISZ DO NAS
Potwierdzenie miejsca po dokonaniu wpłaty na nasze konto w ciągu 3 dni od rezerwacji miejsca
Przyjmujemy max. 18 osób na jeden kurs (2 grupy po 9 os.)


Zapraszamy:)