Wpisz swój email,
aby otrzymywać aktualności


Kurs ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy Dzieciom.Zapraszamy pracowników firm, rodziców, nauczycieli, pedagogów, studentów pedagogiki, opiekunki oraz pozostałe zainteresowane osoby, do wzięcia udziału w kursie udzielania I pomocy Dzieciom.

Kursy organizujemy wspólnie z wykwalifikowanymi pracownikami ratownictwa medycznego, instruktorami firmy ratownictwa medycznego RATOWNIK
Oferujemy kilka rodzajów szkoleń:

dla osób dorosłych (bez udziału Dzieci)

  • 5 godzinny kurs pediatryczny - z nastawieniem na niesienie pomocy Dzieciom (cena 80,00pln/1 os. przy 16 osobach)
  • 8 godzinny kurs pediatryczny z elementami ratownictwa i udzialenia I pomocy osobom doroslym (cena 130,00pln/1 os. przy 16 osobach)

dla Dzieci

  • kurs udzielania I pomocy osobom dorosłym - przez Dzieci
  • (kursy organizowane dla Dzieci - gł. w przedszkolach, 2-5 spotkan po 2 godziny lub wariant do uzgodniania)
  • kurs bezpiecznego zachowania się wobec psów oraz innych zwiarząt - kurs z udziałem wyszkolonych psów


Uczestnicy kursu otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, który upoważnia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie I pomocy i obsługę apteczki w zakładzie pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003r., Dz.U.Nr 169, poz.1650, &44, w sprawie ogólnych przepisów bhp ( paragraf 44.7.) oraz art. 209 ustawy z dnia 21.11.2008r o zmianie ustawy - Kodeks pracy, do udzielania pomocy przedlekarskiej.

Podczas kursów dla osób dorosłych zapewniamy 1,5 godzinny wykład i zajęcia praktyczne na fantomach (fantomy niemowlaka i dziecka ok. 3-4 lat, fantom dorosłego). Kursy prowadzone przez dwóch wykwalifikowanych instruktorów, zapewniamy profesjonalny sprzęt. Pytania i zgłoszenia: NAPISZ DO NAS Przyjmujemy max. 16 osób na jeden kurs.

Dla grup zorganizowanych oferujemy możliwość przeprowadzenia w/w lub innych kursów z zakresu ratownictwa i udzielania I pomocy - w siedzibie zamawiającego. Oferujemy również dostosowanie programu i zakresu tematycznego oraz wymiaru czasu trwania kursu, do zapotrzebowania grupy.

Zobacz zdjęcia z zajęćPrzykładowy, szczegółowy program kursu pediatrycznego:

Różnice w anatomicznej budowie ciała dziecka i dorosłego:
  • rozwój osobniczy organizmu ludzkiego,
  • charakterystyka budowy górnych dróg oddechowych dziecka i niemowlęcia,
  • budowa układu kostnego.


Ocena stanu poszkodowanego dziecka, kontrola czynności życiowych:
  • próba nawiązania kontaktu,
  • ocena oddechu dziecka i niemowlęcia,
  • postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym.


Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i niemowląt:
  • objawy ustania czynności życiowych,
  • udrożnienie dróg oddechowych, poszkodowanego,
  • metody i parametry prowadzenia RKO.


Zadławienia:
  • rozpoznanie zadławienia,
  • sekwencje postępowania ratowniczego z poszkodowanym.


Postępowanie w urazach i krwotokach:
  • mechanizm powstania urazów, objawy kliniczne,
  • rodzaje złamań,
  • postępowanie w tamowaniu krwotoków i unieruchamianiu złamań,
  • orientacyjne obliczanie ilości utraty krwi - pojęcie wstrząsu,
  • postępowanie z ciałami obcymi w ranach,
  • zastosowanie pediatrycznego kołnierza unieruchamiającego.


Oparzenia i porażenia prądem elektrycznym:
  • podział oparzeń ze względu na pochodzenie i stopień,
  • orientacyjne obliczanie powierzchni oparzenia,
  • sposoby zabezpieczania ran oparzeniowych.


Zatrucia:
  • drogi dostawania się zatruć do organizmu dziecka,
  • zapobieganie rozwojowi objawów zatrucia,
  • postępowanie ratownicze.


Utonięcia:
  • patomechanizm utonięć,
  • postępowanie resuscytacyjne,
  • postępowanie w hipotermii.


Użądlenia, ukąszenia i pogryzienia:
  • mechanizm działania jadów jako neurotoksyn,
  • usuwanie jadów i żądeł,
  • zastosowanie opaski Biera,
  • usuwanie kleszczy,
  • formy postępowania ratowniczego,
  • zaopatrywanie rany po pogryzieniu przez psa,
  • postępowanie wobec agresywnych zwierząt.


Padaczka:
  • najczęstsze przyczyny i objawy padaczki
  • postępowanie ratownicze.


oraz aspekty psychologiczne i cywilno-prawne udzielania pierwszej pomocy


Zapraszamy:)